Yêu cầu về hệ thống phần mềm thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/08/2019

Mình chịu trách nhiệm phụ trách hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động. Cho hỏi: Yêu cầu về hệ thống phần mềm thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động được quy định như thế nào? 

  • Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT về Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động thì:

   3.10.2 Yêu cầu về hệ thống phần mềm:

   3.10.2.1 Phân hệ truyền thông:

   (1) Thực hiện giao tiếp truyền thông với các thiết bị giám sát đặt tại tủ thông tin TBPVĐN;

   (2) Xác thực và xử lý dữ liệu thô;

   (3) Bảo mật truyền thông với máy chủ CSDL.

   3.10.2.2 Phân hệ CSDL & máy chủ dịch vụ WEB:

   (1) Khai báo thông tin đường ngang, giá trị đầu đo; thiết lập ngưỡng cảnh báo;

   (2) Khai báo thông tin người dùng và phân cấp chức năng điều hành; giao đường ngang cho người trực; cung cấp công cụ điều hành xử lý kiểm tra trực tiếp công việc từ xa;

   (3) Lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu thông tin đường ngang;

   (4) Báo cáo thống kê.

   3.10.2.3 Phân hệ ứng dụng:

   (1) Cung cấp công cụ giám sát và cảnh báo theo quyền hạn người sử dụng;

   (2) Cung cấp công cụ truy xuất thông tin, tổng hợp dữ liệu trực tuyến.

   3.10.2.4 Dễ dàng lựa chọn phương thức truyền thông sẵn có: mạng vô tuyến (GPRS) hay hữu tuyến (cáp quang, đồng); bảo mật dữ liệu trong quá trình truyền thông;

   3.10.2.5 Tổ chức CSDL phục vụ công tác tra cứu thống kê, đánh giá chất lượng theo thời gian, lên kế hoạch kiểm tra duy tu bảo dưỡng;

   3.10.2.6 Phân quyền giám sát, quản lý, điều khiển và cảnh báo.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại QCVN 104:2019/BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn