Tổ chức có nhân viên đã được đào tạo để khai thác tàu bay thì có được cấp giấy chứng nhận khai thác tàu bay hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/06/2022

Tổ chức có nhân viên đã được đào tạo để khai thác tàu bay thì có được cấp giấy chứng nhận khai thác tàu bay hay không? Trách nhiệm của người khai thác tàu bay được quy định như thế nào? Chào anh chị,cho tôi hỏi trong trường hợp công ty tôi có tuyển nhân viên và nhân viên đó đã được đào tạo để khai thác tàu bay thì công ty tôi có được cấp chứng nhận khai thác tàu bay hay không? Nhờ anh chị tư vấn, Cảm ơn anh chị. 

  • Tổ chức có nhân viên đã được đào tạo để khai thác tàu bay thì có được cấp giấy chứng nhận khai thác tàu bay hay không?

   Tại Điều 23 LuậtGiấy chứng nhận người khai thác tàu bay như sau:

   1. Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay được cấp cho tổ chức để chứng nhận việc đáp ứng điều kiện khai thác an toàn đối với loại tàu bay và loại hình khai thác quy định.

   2. Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Có tổ chức bộ máy khai thác; phương thức điều hành và giám sát khai thác tàu bay phù hợp;

   b) Có đội ngũ nhân viên được đào tạo và có giấy phép, chứng chỉ phù hợp;

   c) Có chương trình huấn luyện nghiệp vụ, chương trình bảo dưỡng tàu bay phù hợp với tính chất và quy mô khai thác;

   d) Có tàu bay, trang bị, thiết bị bảo đảm khai thác an toàn;

   đ) Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn khai thác.

   3. Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay phải nộp lệ phí.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, việc công ty bạn có nhân viên được đào tạo để khai thác tàu bay chỉ đáp ứng một trong số các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận khai thác tàu bay. Bạn cần phải bổ sung thêm các điều kiện được quy định như trên để có thể được cấp giấy chứng nhận khai thác tàu bay.

   Trách nhiệm của người khai thác tàu bay được quy định như thế nào?

   Tại Điều 24 Luậtrách nhiệm của người khai thác tàu bay như sau:

   1. Duy trì hệ thống quản lý đủ khả năng kiểm tra và giám sát khai thác tàu bay an toàn.

   2. Thực hiện quy định của tài liệu hướng dẫn khai thác.

   3. Bảo đảm các phương tiện và dịch vụ mặt đất để khai thác tàu bay an toàn.

   4. Bảo đảm mỗi tàu bay khi khai thác có đủ thành viên tổ bay được huấn luyện thành thạo cho các loại hình khai thác.

   5. Tuân thủ các yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

   6. Thực hiện đúng quy định trong Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay, kể cả trong trường hợp sử dụng dịch vụ và nhân lực theo hợp đồng hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

   7. Tuân thủ các quy định khác về khai thác tàu bay.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn