Thủ tục sang tên xe máy không cần chủ cũ 2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 29/08/2023

Xin hỏi: Hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm những giấy tờ gì? Thủ tục sang tên xe máy không cần chủ cũ 2023?- Câu hỏi của anh Đăng (Long An).

  • Thủ tục thu hồi xe máy không cần chủ cũ như thế nào?

   Tại khoản 2 Điều 31 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về thủ tục thu hồi xe máy không cần chủ cũ như sau:

   Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân

   ...

   2. Hồ sơ, thủ tục thu hồi

   Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư này.

   ...

   Tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA có quy định thủ tục thu hồi như sau:

   Thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe

   1. Thủ tục thu hồi

   a) Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

   b) Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe): 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

   ...

   Như vậy, thủ tục thu hồi xe máy không cần chủ cũ được tiến hành như sau:

   Bước 1: Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định. Hồ sơ gồm có:

   - Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

   - Giấy tờ của chủ xe;

   - 02 bản chà số máy, số khung xe;

   - Chứng nhận đăng ký xe, trường hợp không có phải nêu rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

   - Biển số xe;

   - Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (nếu có).

   Bước 2: Cơ quan đăng ký xe xác minh việc mất giấy chứng nhận đăng ký xe

   Bước 3: Cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe): 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe.

   Lưu ý: Quy trình thu hồi sẽ không cần thực hiện với trường hợp cơ quan quản lý hồ sơ cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe.

   Thủ tục sang tên xe máy không cần chủ cũ 2023? (Hình từ Internet)

   Hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm những giấy tờ gì?

   Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về hồ sơ đăng ký sang tên xe như sau:

   Hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe

   ...

   2. Hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe

   a) Giấy khai đăng ký xe;

   b) Giấy tờ của chủ xe quy định tại Điều 10 Thông tư này;

   c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ);

   d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này;

   đ) Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

   Như vậy, hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm có:

   - Giấy khai đăng ký xe;

   - Giấy tờ của chủ xe;

   - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe;

   - Chứng từ lệ phí trước bạ;

   - Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

   Thủ tục sang tên xe máy không cần chủ cũ 2023?

   Tại khoản 3 Điều 31 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định thủ tục sang tên xe máy không cần chủ cũ như sau:

   Bước 1: Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ bao gồm:

   - Giấy tờ của chủ xe theo quy định của Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA;

   - Giấy khai đăng ký xe, trong đó ghi rõ quá trình mua bán và cam kết, chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của xe;

   - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có);

   - Chứng từ lệ phí trước bạ;

   - Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

   Trường hợp cơ quan đang quản lý hồ sơ xe cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thay chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

   Bước 2: Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe:

   - Đối với tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng:

   Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi

   - Đối với tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng:

   + Cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày.

   + Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, cơ quan đăng ký xe phải gửi thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký xe đã đăng ký cho xe đó; niêm yết công khai về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký của tổ chức, cá nhân tại trụ sở cơ quan đăng ký xe; tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.

   + Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi.

   Bước 3: Giải quyết sang tên xe.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn