Quy định về việc bảo đảm an toàn hàng hải? Tiêu chí xác định cảng cạn được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/03/2022

Quy định về việc bảo đảm an toàn hàng hải? Tiêu chí xác định cảng cạn được quy định như thế nào? Điều kiện thành lập cơ sở phá dỡ tàu biển?

  • Quy định về việc bảo đảm an toàn hàng hải?

   Tôi rất quan tâm tới các quy định về an toàn, an ninh, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường. Tôi cũng có thời gian công tác trong ngành hải quan nhưng do không có điều kiện tìm hiểu các quy định này nên rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi trân trọng cảm ơn. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này?

   Trả lời: Việc bảo đảm an toàn hàng hải được quy định tại Điều 108 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 như sau:

   1. Bảo đảm an toàn hàng hải gồm các hoạt động sau đây:

   a) Tổ chức và quản lý bảo đảm an toàn hàng hải;

   b) Cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

   2. Tổ chức và quản lý bảo đảm an toàn hàng hải là việc thiết lập và vận hành hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải, bao gồm việc tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức khai thác hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải; tiêu chuẩn hóa, đánh giá, giám sát bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   3. Dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải bao gồm:

   a) Thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải và tuyến hàng hải;

   b) Khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải;

   c) Thông báo hàng hải;

   d) Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải;

   đ) Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải;

   e) Thông tin điện tử hàng hải;

   g) Hoa tiêu hàng hải;

   h) Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải;

   i) Thanh thải chướng ngại vật ảnh hưởng đến an toàn hàng hải;

   k) Các dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải khác theo quy định của pháp luật.

   4. Tổ chức cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về trang thiết bị, nguồn tài chính, nhân lực theo quy định của pháp luật.

   5. Chính phủ quy định điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

   Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức và quản lý công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

   Trên đây là nội dung quy định về việc bảo đảm an toàn hàng hải. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015.

   Tiêu chí xác định cảng cạn được quy định như thế nào?

   Theo quy định hiện hành thì tiêu chí xác định cảng cạn được quy định như thế nào?

   Trả lời: Tiêu chí xác định cảng cạn được quy định tại Điều 101 Bộ luật hàng hải 2015 với nội dung như sau:

   - Phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn đã được phê duyệt.

   - Gắn với các hành lang vận tải chính, kết nối tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng.

   - Phải có ít nhất hai phương thức vận tải để tạo điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức hoặc kết nối trực tiếp với một phương thức vận tải có năng lực cao.

   - Bảo đảm đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức hữu quan.

   - Bảo đảm yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời về tiêu chí xác định cảng cạn.

   Điều kiện thành lập cơ sở phá dỡ tàu biển

   Điều kiện thành lập cơ sở phá dỡ tàu biển được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập trong thời gian sớm nhất

   Trả lời: Điều kiện thành lập cơ sở phá dỡ tàu biển được quy định tại Điều 48 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 như sau:

   Cơ sở phá dỡ tàu biển là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm điều kiện sau đây:

   1. Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 13 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

   2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm cho việc phá dỡ tàu biển.

   3. Hoàn thành các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

   Trên đây là nội dung quy định về điều kiện thành lập cơ sở phá dỡ tàu biển. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn