Lưu đồ xử lý dữ liệu thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/08/2019

Đối với hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động thì có quy định nào đề cập đến vấn đề lưu đồ xử lý dữ liệu không? Nếu có thì căn cứ điều khoản nào vậy? Kính nhờ Ban Biên tập hỗ trợ!

  • Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT' onclick="vbclick('E019D', '301104');" target='_blank'>Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT về Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động thì:

   3.10.3 Lưu đồ xử lý dữ liệu

   3.10.3.1 Dữ liệu từ thiết bị giám sát đến máy chủ:

   (1) Bản tin truyền thông: Được gửi từ các thiết bị giám sát đến phân hệ truyền thông tại đường ngang để truyền về trung tâm;

   (2) Xác thực: Tính hợp lệ của bản tin truyền;

   (3) Tách dữ liệu: Định dạng theo cấu trúc và lưu trữ tạm thời bản tin nhận;

   (4) Xử lý dữ liệu: Xử lý thông tin dựa trên các dữ liệu đầu vào đã được định dạng và đưa ra kết quả xử lý bản tin;

   (5) Xử lý sự cố: Tự động đưa ra các cảnh báo khi hệ thống có trở ngại, sự cố;

   (6) Lưu trữ kết quả: Lưu trữ kết quả vào CSDL hệ thống giám sát.

   3.10.3.2 Dữ liệu từ máy chủ đến thiết bị giám sát:

   (1) Lệnh điều khiển: Được truyền từ người dùng đến phân hệ truyền thông;

   (2) Xác thực: xác định tính hợp lệ của lệnh điều khiển;

   (3) Chuẩn hóa dữ liệu: đưa tập lệnh về định dạng có cấu trúc;

   (4) Đóng gói bản tin: Bảo mật mã hóa bản tin truyền;

   (5) Truyền tin: truyền lệnh điều khiển tời thiết bị giám sát;

   (6) Xác nhận: Trạng thái thực thi lệnh tới thiết bị giám sát;

   (7) Kết quả: Lưu trữ quá trình thực hiện vào cơ sở dữ liệu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại QCVN 104:2019/BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn