Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu dự án đầu tư chuyên ngành giao thông đường bộ gồm những gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/03/2023

Xin hỏi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính của trong đấu thầu dự án đầu tư chuyên ngành giao thông đường bộ như thế nào? - Câu hỏi của Lâm Trường (Tiền Giang).

  • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu dự án đầu tư chuyên ngành giao thông đường bộ gồm những gì?

   Căn cứ Điều 29 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) có quy định về đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu dự án đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ như sau:

   Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

   1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

   a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính;

   b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính; các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

   c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính.

   2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính:

   Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà đầu tư được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

   a) Có bản gốc hồ sơ đề xuất về tài chính;

   b) Có đơn dự thầu đề xuất về tài chính hợp lệ;

   c) Giá trị ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic, không đề xuất các giá trị khác nhau đối với cùng một nội dung hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Cơ quan có thẩm quyền, Bên mời thầu (bao gồm: tổng chi phí thực hiện dự án do nhà đầu tư đề xuất (M1); giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư đề xuất (M2) đối với dự án; đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền, ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành (M3); đề xuất tăng giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu có);

   d) Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

   ...

   Như vậy, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu dự án đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ những nội dung sau:

   - Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính;

   - Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính; các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

   - Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính.

   (Hình từ Internet)

   Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà đầu tư dự án đầu tư chuyên ngành giao thông đường bộ được mở công khai không?

   Tại Điều 28 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) có quy định về mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu dự án đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ như sau:

   Mở hồ sơ đề xuất về tài chính

   1. Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được mở công khai theo thời gian, địa điểm ghi trong thông báo danh sách các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Biên bản mở thầu phải được gửi cho các nhà đầu tư tham dự thầu.

   2. Đại diện Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung quan trọng của từng hồ sơ đề xuất tài chính.

   Như vậy, hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà đầu tư dự án đầu tư chuyên ngành giao thông đường bộ có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được mở công khai theo thời gian, địa điểm ghi trong thông báo.

   Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu trong đấu thầu dự án đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ?

   Tại Điều 30 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2023) có quy định về nguyên tắc xét duyệt trúng thầu trong đấu thầu dự án đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ như sau:

   Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu

   Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

   1. Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.

   2. Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.

   3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.

   4. Có giá trị đề nghị trúng thầu bao gồm các thành phần đáp ứng yêu cầu sau:

   a) Có đề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (M1) không thấp hơn (m1) được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu;

   b) Có đề xuất giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án (M2) không thấp hơn (m2) được xác định trong hồ sơ mời thầu;

   c) Có đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành (M3) không thấp hơn giá sàn (m3) và cao nhất;

   d) Trường hợp có nhiều Nhà đầu tư có cùng giá trị (M3), xem xét lực chọn Nhà đầu tư có điểm kỹ thuật cao nhất;

   đ) Các nhà đầu tư có điểm kỹ thuật đạt yêu cầu, có (M3) không nhỏ hơn (m3) sẽ được xếp vào danh sách đàm phán theo thứ tự từ thấp xuống cao quy định tại Điều 32 của Thông tư này.

   Như vậy, nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện là:

   - Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.

   - Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.

   - Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.

   - Có giá trị đề nghị trúng thầu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn