Bằng lái xe ô tô hết hạn có bắt buộc phải thi sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/09/2023

Xin hỏi: Bằng lái xe ô tô hết hạn có bắt buộc phải thi sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành không?- Câu hỏi của anh anh Hùng (Tp.HCM).

  • Bằng lái xe ô tô hết hạn có bắt buộc phải thi sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành không?

   Tại Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định về thời hạn của giấy phép lái xe như sau:

   Thời hạn của giấy phép lái xe

   1. Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn.

   2. Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

   3. Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

   4. Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

   5. Thời hạn của giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe.

   Tại Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT có quy định về cấp lại giấy phép lái xe như sau:

   Cấp lại giấy phép lái xe

   1. Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

   a) Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

   b) Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

   Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này.

   2. Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

   ...

   Như vậy, tùy vào thời gian đã hết hạn của bằng lái xe thì sẽ phải thi sát hạch lại lý thuyết hoặc cả lý thuyết và thực hành. Cụ thể:

   - Bằng lái xe ô tô hết hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn: Phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại;

   - Bằng lái xe ô tô hết hạn từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn: Phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại.

   Bằng lái xe ô tô hết hạn có bắt buộc phải thi sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành không? (Hình từ Internet)

   Điều khiển xe ô tô nhưng có Giấy phép lái xe hết hạn thì bị phạt hành chính bao nhiêu?

   Tại Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau:

   Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

   ......

   8. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây:

   a) Có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 03 tháng;

   b) Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia;

   c) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe).

   9. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây:

   a) Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên;

   b) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép lái xe bị tẩy xóa.

   10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

   a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 5; điểm b, điểm d khoản 7; điểm c khoản 8; điểm b khoản 9 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa, Giấy phép lái xe không hợp lệ;

   b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoản 5, điểm d khoản 7, điểm c khoản 8 bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

   Như vậy, điều khiển xe ô tô nhưng có Giấy phép lái xe hết hạn thì bị phạt hành chính với mức phạt như sau:

   - Trường hợp Giấy phép lái xe hết hạn dưới 03 tháng: Phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

   - Trường hợp Giấy phép lái xe hết hạn từ 03 tháng trở lên: Phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

   Giấy phép lái xe ô tô hết hạn có bị tạm giữ xe không?

   Tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 32 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm như sau:

   Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm

   1. Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền được phép tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2, khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các điều, khoản, điểm sau đây của Nghị định này:

   a) Điểm c khoản 6; điểm a, điểm c khoản 8; khoản 10 Điều 5;

   b) Điểm b, điểm c khoản 6; điểm c khoản 7; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 8; khoản 9 Điều 6;

   c) Điểm c khoản 6; điểm b khoản 7; điểm a, điểm b khoản 8; khoản 9 Điều 7;

   d) Điểm q khoản 1; điểm e khoản 3; điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ (trong trường hợp người vi phạm là người dưới 16 tuổi và điều khiển phương tiện), điểm g (trong trường hợp người vi phạm là người dưới 16 tuổi và điều khiển phương tiện) khoản 4 Điều 8;

   đ) Khoản 9 Điều 11;

   e) Điểm a, điểm b khoản 4; khoản 5; điểm a, điểm b, điểm c khoản 6 Điều 16;

   g) Điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 17;

   h) Điểm b, điểm đ khoản 1; điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 19;

   i) Khoản 1; điểm a khoản 4; khoản 5; khoản 6; khoản 7; khoản 8; khoản 9 Điều 21;

   k) Điểm đ, điểm g, điểm h, điểm k khoản 5; điểm b, điểm e, điểm h khoản 8; điểm c, điểm i khoản 9; điểm b khoản 10 Điều 30;

   l) Điểm b khoản 5 Điều 33.

   ...

   Như vậy, nếu người tham gia điều khiển xe ô tô mà có giấy phép lái xe ô tô hết hạn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ bị tạm giữ xe.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn