Thi vấn đáp kết thúc học phần sẽ biết điểm ngay?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/12/2020

Cho mình hỏi, sinh viên đại học, cao đẳng thi kết thúc học phần bằng hình thức thi vấn đáp có phải biết điểm ngay sau khi thi xong không? Nhờ tư vấn ạ.

  • Thi vấn đáp kết thúc học phần sẽ biết điểm ngay?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 4 Điều 21 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT có quy định như sau:

   Thi vấn đáp kết thúc học phần phải do hai giảng viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn hoặc trưởng khoa quyết định.

   Theo như quy định này thì sinh viên thi vấn đáp sẽ biết điểm thi của mình sau buổi thi chứ không phải thi xong thì sẽ biết điểm thi ngay.

   Điểm thi này sẽ được 02 giảng viên thực hiện thống nhất cho điểm. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn hoặc trưởng khoa quyết định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn