Sinh viên từng phải thi lại một học phần thì có được xếp loại giỏi không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/06/2021

Cho hỏi: Trường hợp trong quá trình theo học sinh viên có một học phần là tiếng Anh phải thi lại thì xếp loại bằng cấp của sinh viên đó có được loại giỏi không?

  • Tại Điều 34 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

   - Xếp loại tốt nghiệp được xác định trên cơ sở điểm trung bình chung theo tín chỉ của toàn khóa học theo thang điểm 4 được quy định tại Điều 29, Điều 30 Quy chế này và được làm tròn đến hai chữ số thập phân, như sau:

   + Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung theo tín chỉ từ 3,60 đến 4,00;

   + Loại giỏi: Điểm trung bình chung theo tín chỉ từ 3,20 đến 3,59;

   + Loại khá: Điểm trung bình chung theo tín chỉ từ 2,50 đến 3,19;

   + Loại trung bình: Điểm trung bình chung theo tín chỉ từ 2,00 đến 2,49.

   - Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   + Có một môn học, học phần trở lên trong khóa học phải thi lại, học lại hoặc có ít nhất một trong một số học phần chuyên môn có khối lượng kiến thức, kỹ năng tương đương với khối lượng kiến thức, kỹ năng của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải thi lại hoặc phải bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; hoặc có ít nhất một môn học, học phần bị điểm D sau khi quy đổi sang điểm chữ trong đào tạo theo tín chỉ được quy định tại Điều 30 Quy chế này.

   + Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập tại cơ sở đào tạo giáo viên.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp sinh viên có một môn học phải thi lại thì sẽ bị hạ một bậc nếu sinh viên đó được xếp loại giỏi hoặc xuất sắc. Vậy nên đối với trường hợp này có được xếp loại giỏi còn tùy thuộc vào xếp loại (tổng điểm trung bình) của sinh viên đó.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn