Rút hồ sơ trường nghề thì có được nhận lại học phí không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/05/2022

Rút hồ sơ trường nghề thì có được nhận lại học phí không? Nội dung của hợp đồng học nghề như thế nào? Em đã nộp hồ sơ vào trường nghề được 2 tuần nhưng do việc gia đình nên em đi đến tỉnh khác để sinh sống không có điều kiện để học vậy liệu em có thể rút hồ sơ và nhận lại được một phần nào tiền học phí em đã đóng không ạ? Em cảm ơn.

  • Rút hồ sơ trường nghề thì có được nhận lại học phí không?

   Căn cứ Điều 18 Nghị định 139/2006/NĐ-CP quy định về chấm dứt hợp đồng học nghề như sau:

   1. Người học nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề thì không được trả lại học phí. Trường hợp người học nghề không thể tiếp tục học nghề do đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc gia đình thực sự khó khăn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, do ốm đau, tai nạn không đủ sức khoẻ, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì được trả lại phần học phí đã đóng của thời gian học còn lại và được bảo lưu kết quả học tập.

   2. Cơ sở dạy nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề thì phải báo cho người học nghề biết trước ít nhất ba ngày làm việc và phải trả lại toàn bộ học phí đã thu, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề do những sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật dân sự.

   3. Trong thời gian thực hiện hợp đồng mà người học nghề có thai, nếu có giấy chứng nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền về việc thực hiện hợp đồng học nghề sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi thì người học nghề được chấm dứt hợp đồng học nghề và được trả lại phần học phí đã đóng của thời gian học còn lại và được bảo lưu kết quả học tập.

   4. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để sau đó làm việc tại doanh nghiệp, nếu người học nghề không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường chi phí dạy nghề. Mức bồi thường do hai bên thoả thuận, xác định trong hợp đồng học nghề.

   Chi phí dạy nghề gồm các khoản chi phí hợp lý cho người dạy, tài liệu, vật liệu thực hành, chi phí khấu hao nhà xưởng, máy móc thiết bị và các chi phí khác đã chi cho người học.

   Theo đó, trường hợp bạn tự mình chấm dứt hợp đồng học nghề với bên trung tâm dạy nghề thì bạn sẽ không được trả lại học phí trừ trường hợp do đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc gia đình thực sự khó khăn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, do ốm đau, tai nạn không đủ sức khoẻ, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì được trả lại phần học phí đã đóng của thời gian học còn lại và được bảo lưu kết quả học tập.

   Bạn có thể xem trung tâm dạy nghề có dạy học đúng theo cam kết đã thỏa thuận khi bạn đăng ký học hay không. Nếu không thì bạn có thể làm đơn yêu cầu trả lại tiền học do dạy học không đúng cam kết.

   Nội dung của hợp đồng học nghề

   Căn cứ Điều 17 Nghị định trên quy định về nội dung của hợp đồng học nghề như sau:

   1. Hợp đồng học nghề phải có các nội dung chủ yếu sau:

   a) Tên nghề học, kỹ năng nghề đạt được;

   b) Nơi học và nơi thực tập;

   c) Thời gian hoàn thành khoá học;

   d) Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;

   đ) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng.

   Ngoài các nội dung chủ yếu trên, hai bên có thể thoả thuận các nội dung khác phù hợp với điều kiện thực tế nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

   2. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để sau đó làm việc tại doanh nghiệp thì hợp đồng học nghề ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này còn có các nội dung sau:

   a) Cam kết của người học nghề về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp;

   b) Cam kết của doanh nghiệp về việc ký hợp đồng lao động sau khi học xong;

   c) Trả công cho người học nghề trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian học nghề.

   3. Hợp đồng học nghề theo hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, phải có thỏa thuận thời gian bắt đầu được trả công và mức tiền công trả cho người học nghề theo từng thời gian.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn