Quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/09/2017

Quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là giáo viên mầm non, hiện đang công tác tại Hải Phòng. Tôi đang tìm hiểu các quy định về tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng trường mầm non. Nhờ Ban biên tập trả lời giúp tôi, quy trình tiến hành đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non được quy định cụ thể ra sao theo pháp luật hiện hành? Tôi có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi của Quý Ban biên tập. Xin trân trọng cảm ơn! Phương Nga (nga***@gmail.com)

  • Ngày 14/4/2011,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.

   Theo đó, quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non được quy định tại Khoản 2 Điều 10Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT. Cụ thể được tiến hành như sau:

   a) Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại theo mẫu phiếu trong Phụ lục 1.

   b) Nhà trường tổ chức đánh giá hiệu trưởng:

   Đại diện của tổ chức cơ sở Đảng hoặc Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường chủ trì thực hiện các bước sau:

   - Hiệu trưởng báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

   - Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường đóng góp ý kiến và tham gia đánh giá hiệu trưởng theo mẫu phiếu trong Phụ lục 2;

   - Các phó hiệu trưởng, đại diện tổ chức cơ sở Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường; nhận xét, góp ý cho hiệu trưởng theo mẫu phiếu trong Phụ lục 3.

   c) Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý đánh giá hiệu trưởng:

   - Tham khảo kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng; kết quả đánh giá của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (được thể hiện trong các mẫu phiếu của Phụ lục 1, 2, 3) và các nguồn thông tin xác thực khác, chính thức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo mẫu phiếu trong Phụ lục 4;

   - Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới hiệu trưởng, tới tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và lưu kết quả trong hồ sơ cán bộ.

   Về thành phần tham gia đánh giá, xếp loại hiệu trưởng gồm: hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, đại diện tổ chức cơ sở Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường; thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý hiệu trưởng.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn