Những khoản tiền nào nhà trường được phép thu đầu năm học 2023-2024?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 12/09/2023

Xin hỏi: Những khoản tiền nào nhà trường được phép thu đầu năm học 2023-2024?- Câu hỏi của anh Trường (Tp.HCM).

  • Độ tuổi của học sinh với từng cấp học trong giáo dục phổ thông như thế nào?

   Tại Điều 28 Luật Giáo dục 2019, độ tuổi của học sinh với từng cấp học trong giáo dục phổ thông được quy định như sau:

   - Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp 01 đến hết lớp 05. Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 06 tuổi và được tính theo năm.

   - Giáo dục THCS được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp 6 đến hết lớp 9. Học sinh vào học lớp 6 phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi và được tính theo năm.

   - Giáo dục THPT được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp 10 đến hết lớp 12. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi và được tính theo năm.

   Những khoản tiền nào nhà trường được phép thu đầu năm học 2023-2024? (Hình từ Internet)

   Những khoản tiền nào nhà trường được phép thu đầu năm học 2023-2024?

   Theo pháp luật hiện hành, nhà trường được cho phép thu các khoản thu đầu năm học của học sinh bao gồm: học phí; tiền dạy học thêm theo luật và được thu hộ tiền BHYT. Sau đây là chi tiết thông tin các khoản tiền nhà trường được phép thu đầu năm học cụ thể bao gồm:

   (1) Học phí (theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP):

   Theo đó, khung học phí bắt đầu từ năm học 2023-2024, do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và được điều chỉnh theo các yếu tố sau:

   - Tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

   - Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng,

   - Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và

   - Khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm.

   Căn cứ theo khung học phí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần quy định.

   Đối với địa bàn có khả năng xã hội hóa cao, căn cứ chính sách phát triển giáo dục của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định khung học phí hoặc mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

   (2) Bảo hiểm y tế

   Học sinh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT với mức tối thiểu là 30%. Theo đó, mức đóng BHYT hàng tháng đối với học sinh là bằng 4,5% mức lương cơ sở.

   Chính vì vậy, mức đóng BHYT hàng tháng của học sinh là 81.000 đồng/tháng (chưa bao gồm mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước).

   *Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/07/2023 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP).

   (Căn cứ theo Điều 4; điểm đ khoản 1 Điều 7; điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP)

   (3) Tiền học thêm trong nhà trường (Điều 7 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT)

   Mức thu tiền học thêm do cha mẹ học sinh với nhà trường thỏa thuận.

   Tiền học thêm trong nhà trường được sử dụng để chi trả các khoản sau:

   - Thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường.

   - Tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm.

   Ngoài các khoản thu chính trên, từng nhà trường tại địa phương có các khoản thu đầu năm học khác đối với học sinh, ví dụ theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội áp dụng với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tại Hà Nội:

   Khoản thu đầu năm khác

   Chi tiết

   Thu phục vụ bán trú

   - Tiền ăn: Thỏa thuận với cha mẹ học sinh.

   - Chăm sóc bán trú (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở): Không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng.

   - Trang thiết bị phục vụ bán trú

   Học phẩm

   Đối với học sinh mầm non: không quá 150.000 đồng/học sinh/năm học.

   - Học sinh mầm non: Không quá 150.000 đồng/học sinh/năm học.

   - Học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở: Không quá 100.000 đồng/học sinh/năm học

   Nước uống học sinh

   Học sinh (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên): Không quá 12.000 đồng/học sinh/tháng.

   Thu chi viện trợ, quà biếu, tặng, cho; thu tài trợ

   Quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu

   Lưu ý: Các quy định về khoản tiền nhà trường được phép thu đầu năm học trên áp dụng đối với học sinh học tập tại các trường công lập.

   Học sinh thuộc trường hợp nào thì được miễn học phí?

   Tại Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, học sinh thuộc các trường hợp sau đây sẽ được miễn học phí (áp dụng với học sinh học tập tại trường công lập):

   - Học sinh thuộc đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   - Học sinh bị khuyết tật.

   - Học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng.

   - Học sinh phổ thông học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo

   - Học sinh phổ thông học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 27/2016/NĐ-CP.

   - Học sinh THCS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí từ năm học 2022 - 2023 (từ ngày 01/09/2022). Học sinh THCS còn lại miễn học phí từ năm học 2025 - 2026.

   - Học sinh hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   - Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

   - Học sinh học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

   - Học sinh học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

   - Học sinh là người dân tộc thiểu số ít người bao gồm các dân tộc như sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn