Nghỉ học quá bao nhiêu buổi thì không được thi kết thúc học phần?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 21/12/2020

Liên quan đến việc đào tạo sinh viên theo tín chỉ. Ban biên tập cho hỏi: Nếu sinh viên nghỉ học quá bao nhiêu buổi thì không được thi kết thúc học phần? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Theo quy định tại Điều 17 Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viênban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT thì:

   Người học được dự thi kết thúc môn học, học phần khi bảo đảm các điều kiện sau:

   - Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập, các yêu cầu của môn học, học phần và có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ được quy định trong chương trình môn học, học phần;

   - Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ không thấp hơn 4,0 điểm theo thang điểm 10;

   - Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở người học đó phải bảo đảm điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì sinh viên nghỉ học quá 20% số thời gian học tập trên lớp thì đã không đủ điều kiện để được thi kết thúc học phần. Bên cạnh đáp ứng điều kiện về thời gian học tập trên lớp thì sinh viên đó cũng phải có đủ các bài kiểm tra, điểm của bài kiểm tra mới đáp ứng được điều kiện để được thi kết thúc học phần.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn