Mẫu đơn xin đóng học phí muộn mới nhất 2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/09/2023

Xin hỏi: Mẫu đơn xin đóng học phí muộn mới nhất 2023? Sinh viên học theo hệ vừa làm vừa học có được miễn Giảm học phí?- Câu hỏi của bạn An (An Giang).

  • Mẫu đơn xin đóng học phí muộn mới nhất 2023?

   Đơn xin đóng học phí muộn được xem là đơn xin gia hạn nộp học phí. Và tùy vào từng trường sẽ có mẫu đơn xin đóng học phí muộn (gia hạn nộp học phí) khác. Tuy nhiên anh/chị có thể tham khảo mẫu đơn xin đóng học phí muộn sau đây:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC PHÍ

   Kính gửi: Phòng Kế hoạch – Tài chính trường ....................

   Em tên là: …………………………………Số điện thoại liên lạc: ……………

   Mã số SV: ………………….. Lớp: ……………Khoa:………………………

   Em đã đăng ký môn học cho học kỳ ……năm học 20…/20…. Với tổng số tiền học phí là ………………..

   Tuy nhiên, em chưa thể đóng học phí theo đúng thời gian quy định của nhà trường vì lý do …………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

   Nay em làm đơn này kính mong Phòng Kế hoạch – Tài chính trường Đại học Sài Gòn cho phép em được gia hạn thời gian đóng học phí đến ngày ……………...(tối đa ngày …………….)

   Em xin cam kết đóng học phí đúng thời hạn nêu trên. Nếu không hoàn thành, em xin chấp nhận các hình thức kỷ luật của nhà trường.

   Rất mong nhận được sự chấp thuận của Phòng Kế hoạch – Tài chính trường …………………….

   Trân trọng./.

   XÁC NHẬN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

   ……………….., ngày tháng năm

   NGƯỜI LÀM ĐƠN

   Sinh viên học theo hệ vừa làm vừa học có được miễn giảm học phí?

   Tại Điều 2 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng chính sách miễn giảm học phí như sau:

   Đối tượng áp dụng

   Nghị định này áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Ngoài ra căn cứ vào khoản 7 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí

   Cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí

   ...

   7. Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với người học theo hình thức giáo dục thường xuyên và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục thường xuyên trừ trường hợp các đối tượng học các cấp học thuộc chương trình giáo dục phổ thông theo hình thức giáo dục thường xuyên.

   ...

   Theo quy định khoản 2 Điều 43 Luật Giáo dục đại học 2019 quy định về hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên như sau:

   Chương trình, hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên

   .....

   2. Hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm:

   a) Vừa làm vừa học;

   b) Học từ xa;

   c) Tự học, tự học có hướng dẫn;

   d) Hình thức học khác theo nhu cầu của người học.

   ...

   Như vậy, sinh viên học theo hệ vừa làm vừa học là nhóm đối tượng học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Do đó sẽ không được miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

   Mẫu đơn xin đóng học phí muộn mới nhất 2023? (Hình từ Internet)

   Mức học phí đào tạo hình thức vừa làm vừa học không được vượt quá bao nhiêu % so với hệ đào tạo chính quy?

   Tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP có quy định mức học phí đào tạo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa như sau:

   Học phí đối với giáo dục đại học

   ...

   4. Mức học phí đào tạo hình thức vừa làm vừa học; đào tạo từ xa được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý thực tế với mức thu không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng.

   5. Trường hợp học trực tuyến (học online), cơ sở giáo dục đại học xác định mức thu học phí trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế hợp lý, tối đa bằng mức học phí của cơ sở giáo dục đại học tương ứng từng khối ngành theo mức độ tự chủ.

   6. Mức học phí đối với các chương trình giáo dục thường xuyên; dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận phù hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo của mỗi cơ sở theo quy định của pháp luật được các cơ sở giáo dục chủ động tính toán, quy định mức thu theo sự đồng thuận giữa người học và cơ sở giáo dục, bảo đảm tính công khai, minh bạch và giải trình với người học, xã hội.

   7. Mức học phí đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác được áp dụng thu theo sự thỏa thuận chi phí giữa cơ sở giáo dục và người học.

   Như vậy, mức học phí đào tạo hình thức vừa làm vừa học không được vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng.

   Hồ sơ xin giảm học phí dành cho sinh viên bao gồm những gì?

   Tại Điều 19 Nghị định 81/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 5 Nghị định 104/2022/NĐ-CP có quy định hồ sơ xin giảm học phí dành cho sinh viên bao gồm các giấy tờ như sau:

   - Đơn xin giảm học phí được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

   - Giấy khai sinh (Bản sao có chứng thực).

   - CCCD/CMND/Giấy xác nhận thông tin về cư trú/Giấy thông báo số định danh cá nhân (Bản sao có chứng thực).

   - Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội.

   - Giấy xác nhận hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Lưu ý: Tùy từng đối tượng và mức giảm học phí mà hồ sơ sẽ có sự khác nhau

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn