Không làm bài kiểm tra giữa kỳ có được tham dự kỳ thi kết thúc học phần?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 19/10/2021

Liên quan đến việc học theo tín chỉ. Cho hỏi: Trường hợp không làm bài kiểm tra giữa kỳ có được tham dự kỳ thi kết thúc học phần không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Tại Điều 17 Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viênban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT thì:

   Người học được dự thi kết thúc môn học, học phần khi bảo đảm các điều kiện sau:

   - Tham dự ít nhất 80% số thời gian học tập trên lớp, đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập, các yêu cầu của môn học, học phần và có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ được quy định trong chương trình môn học, học phần;

   - Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ không thấp hơn 4,0 điểm theo thang điểm 10;

   - Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở người học đó phải bảo đảm điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì sinh viên phải có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ được quy định trong chương trình môn học, học phần thì mới được tham dự kỳ thi kết thúc môn học. Còn nếu không có điểm thi giữa kỳ thì sẽ không đáp ứng điều kiện để thi kết thúc học phần.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn