Học sinh cấp 1 có thể được nhận giấy khen khi nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/05/2022

Khi nào thì học sinh cấp 1 có thể được nhận giấy khen? Công tác bàn giao học sinh lớp 1 được quy định như thế nào? Con tôi được nhận giấy khen dù chưa đến cuối năm nên tôi có một số thắc mắc là trong trường hợp chưa đến cuối năm học sinh cấp 1 vẫn được nhận giấy khen hay sao?

  • Khi nào thì học sinh cấp 1 có thể được nhận giấy khen?

   Căn cứ theo Điều 13 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Khen thưởng như sau:

   1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

   a) Khen thưởng cuối năm học:

   - Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

   - Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

   b) Khen thưởng đột xuất: học sinh có thành tích đột xuất trong năm học.

   2. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

   3. Cán bộ quản lý và giáo viên có thể gửi thư khen cho những học sinh có thành tích, cố gắng trong quá trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực hoặc có những việc làm tốt.

   Theo đó, để được nhận giấy khen thì có hai trường hợp là nhận vào cuối năm sau khi đánh giá kết quả hoàn thành chương trình học hoặc trường hợp đột xuất đối với học sinh có thành tích đột xuất trong năm. Do đó, việc con chị được khen thưởng khi chưa đến cuối năm là trường hợp đặc biệt theo đúng quy định.

   Công tác bàn giao học sinh lớp 1 được quy định như thế nào?

   Điều 12 Quy định này cũng quy định về việc nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học sinh:

   1. Nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học sinh nhằm đảm bảo tính khách quan và trách nhiệm của giáo viên về kết quả đánh giá học sinh; giúp giáo viên nhận học sinh vào năm học tiếp theo có đủ thông tin cần thiết để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả.

   2. Hiệu trưởng chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học sinh:

   a) Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học sinh vào năm học tiếp theo về những nét nổi bật hoặc hạn chế của học sinh, bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy định này.

   b) Đối với học sinh lớp 5: tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn; giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh, bàn giao cho nhà trường.

   c) Các tổ chuyên môn ra đề kiểm tra định kỳ cho các khối lớp.

   3. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường trên cùng địa bàn tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 phù hợp với điều kiện của các nhà trường và địa phương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn