Học phần của chương trình đào tạo gồm có nội dung nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/07/2021

Xin được hỏi, mỗi học phần của chương trình đào tạo đối với các trình độ đại học gồm có nội dung nào?

  • Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 07/08/2021) quy định về cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo, trong đó:

   Mỗi thành phần, học phần của chương trình đào tạo phải quy định:

   - Mục tiêu;

   - Yêu cầu đầu vào và đầu ra;

   - Số tín chỉ và nội dung, đặc điểm chuyên môn; đóng góp rõ nét trong thực hiện mục tiêu;

   - Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn