Các tiêu chí nào nhằm đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/09/2023

Cho tôi hỏi các tiêu chí nào nhằm đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? Câu hỏi từ chị Sương (Bình Dương)

  • Các tiêu chí nào nhằm đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non?

   Căn cứ Chương 2 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định các tiêu chí nhằm đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

   Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

   - Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

   - Tiêu chí 2. Phong cách làm việc

   Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

   - Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

   - Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em

   - Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em

   - Tiêu chí 6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em

   - Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em

   - Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp

   Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

   - Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

   - Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

   Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

   - Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

   - Tiêu chí 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em

   Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

   - Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em

   - Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin

   - Tiêu chí 15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

   Các tiêu chí nào nhằm đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (Hình từ Internet)

   Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non nhằm mục đích gì?

   Căn cứ Điều 2 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định mục đích ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non:

   Mục đích ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

   1. Làm căn cứ để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

   2. Làm căn cứ để cơ sở giáo dục mầm non đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, địa phương và của ngành Giáo dục.

   3. Làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; lựa chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non cốt cán.

   4. Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

   Như vậy, việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non nhằm các mục đích sau:

   - Làm căn cứ để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực;

   - Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

   - Làm căn cứ để cơ sở giáo dục mầm non đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non;

   - Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, địa phương và của ngành Giáo dục.

   - Làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; lựa chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non cốt cán.

   - Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

   Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là bao lâu?

   Căn cứ Điều 11 Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

   - Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ mỗi năm một lần vào cuối năm học.

   - Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.

   - Trong trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của cấp trên quản lý, cơ sở giáo dục mầm non rút ngắn chu kỳ đánh giá giáo viên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn