Ai có thẩm quyền phê duyệt tài liệu sử dụng trong cơ sở mầm non?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/11/2021

Cho tôi hỏi theo quy định mới nhất các tài liệu để hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non thì ai sẽ là người phê duyệt?

  • Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 21/12/2021) quy định về thẩm quyền phê duyệt tài liệu sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non như sau:

   - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non;

   - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương, hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh/thành phố.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn