Vốn hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/06/2019

Được biết Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì vốn hoạt động của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy đinh như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • - “Tài trợ” là việc Quỹ tài trợ vốn và thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   - “Tỷ lệ chấp nhận rủi ro” là tỷ lệ rủi ro cao nhất trong năm tài chính mà Quỹ được chấp nhận khi tổn thất xảy ra. Tỷ lệ chấp nhận rủi ro được đo bằng giá trị tổn thất làm giảm vốn điều lệ chia cho vốn điều lệ thực có của Quỹ tại thời điểm xác định tỷ lệ chấp nhận rủi ro.

   Tại Điều 43 Nghị định 39/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/07/2019) thì Vốn hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

   1. Vốn chủ sở hữu bao gồm:

   - Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp từ nguồn chi cho đầu tư phát triển. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ của Quỹ trong từng thời kỳ;

   - Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ;

   - Vốn hình thành từ các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp không phải hoàn trả của các tổ chức, cá nhân;

   - Vốn khác thuộc sở hữu của Quỹ.

   2. Vốn hình thành từ tiếp nhận các khoản vay, đóng góp, ủy thác phải hoàn trả của các tổ chức, cá nhân.

   3. Vốn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về vốn hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn