Về thu nhập được miễn thuế theo thông tư 96/BTC

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016
Kính gửi : Cục Thuế Tỉnh Bình Phước Theo tinh thần thông tư 96/BTC về bổ sung 1 số điều của thông tư 78/BTC doanh nghiệp muốn đề nghị Cục thuế hướng dẫn 1 số nghiệp vụ như sau : 1/ Theo điều 6 thông tư 96/BTC bổ sung 1 số nội dung tại Điều 8 Thông tư 78/BTC mục 1: “1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản." . Vậy cho hỏi doanh nghiệp mua nhân điều xô của các doanh nghiệp khác ( Nhân điều chưa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ) sau đó doanh nghiệp cho làm lại thì có được coi là chế biến không ?. Và có được miễn thuế không . Trong trường hợp không được miễn thuế thì doanh nghiệp tính như thế nào với số lượng này vì số lượng nhân xô này sau khi làm sẽ được gộp chung với nhân điều doanh nghiệp sản xuất để bán cho khách hàng . 2/ Doanh nghiệp được miễn thuế từ năm 2004 đến năm 2007 (4 năm ), giảm thuế từ 2008 đến năm 2016( 9 năm). Vậy theo thông tư 96/BTC thì năm 2015 và 2016 doanh nghiệp được miễn hay giảm thuế TNDN.
  • Căn cứ khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2014/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1a, Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   “1. … Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địabàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

   a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản,thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến).

   Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

   - Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

   ...

   Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   Trường hợp doanh nghiệp bạn mua nhân điều xô của các doanh nghiệp khác (Nhân điều chưa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu) sau đó doanh nghiệp cho làm lại, là không phải hoạt động chế biến từ nông sản. Thu nhập từ hoạt động này không được miễn thuế TNDN. Trường hợp này Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản (hạt điều) để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

   Doanh nghiệp xác định được miễn thuế từ năm 2004 đến năm 2007(4 năm), giảm thuế từ 2008 đến năm 2016(9 năm). Thì năm 2015, 2016 thuộc trường hợp giảm thuế.

   Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế TNDN được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

   Chào bạn !

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 78/2014/TT-BTC Tải về
  • khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn