Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 28/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được Thủ tướng ban hành thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong việc thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030?

  • Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019' onclick="vbclick('680EE', '308678');" target='_blank'>Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030 như sau:

   - Chủ trì theo dõi, khảo sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

   - Tổng hợp, xem xét, cân đối và báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển hỗ trợ triển khai thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân theo quy định.

   - Phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2019 thiết lập cơ chế phối hợp xác định phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn, từng bước xây dựng hệ thống kết nối liên thông để phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn