Quy định về tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/08/2022

Quy định về tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Bồi dưỡng, đào tạo phát triển mạng lưới tư vấn viên được quy định như thế nào?

  • 1. Quy định về tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào?

   Căn cứ Điều 8 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT' onclick="vbclick('7D8BA', '371923');" target='_blank'>Điều 8 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT quy định về tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

   1. Tư vấn viên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP bao gồm:

   a) Cá nhân tư vấn là công dân Việt Nam (không bao gồm cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức) và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

   b) Tổ chức tư vấn là các tổ chức có tư cách pháp nhân, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có chức năng tư vấn cho doanh nghiệp.

   2. Đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên:

   a) Cá nhân, tổ chức tư vấn gửi hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới đến bộ, cơ quan ngang bộ phù hợp để được công nhận. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì gửi bản dịch tiếng Việt có chứng thực.

   b) Tư vấn viên truy cập vào Cổng thông tin, đăng ký và được Bộ Kế hoạch và và Đầu tư cấp tài khoản để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu mạng lưới tư vấn viên. Tư vấn viên chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của thông tin được công khai trên Cổng thông tin.

   3. Cập nhật thông tin tư vấn viên:

   a) Khi phát sinh mới các thông tin, tài liệu liên quan đến năng lực và kinh nghiệm, tư vấn viên thực hiện cập nhật vào hồ sơ tư vấn viên trên Cổng thông tin; đồng thời gửi đến bộ, cơ quan ngang bộ để bổ sung vào hồ sơ tư vấn viên đã được công nhận.

   b) Trường hợp phát hiện sai sót về thông tin đã cung cấp mà không làm thay đổi năng lực của tư vấn viên về trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm tư vấn, tư vấn viên thực hiện cập nhật trên Cổng thông tin; đồng thời gửi thông báo đến bộ, cơ quan ngang bộ nơi được công nhận để rà soát, hiệu chỉnh.

   4. Tư vấn viên được miễn phí tham gia các khóa đào tạo chuẩn hóa kỹ năng, quy trình, kiến thức tư vấn do bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này.

   2. Bồi dưỡng, đào tạo phát triển mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào?

   Theo Khoản 3 Điều 9 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT' onclick="vbclick('7D8BA', '371923');" target='_blank'>Điều 9 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT việc bồi dưỡng, đào tạo phát triển mạng lưới tư vấn viên như sau:

   a) Đơn vị công nhận tư vấn viên trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với bên cung cấp để tổ chức các khóa đào tạo chuẩn hóa kỹ năng, quy trình, kiến thức cho tư vấn viên thuộc mạng lưới của đơn vị.

   b) Nội dung tổ chức khóa đào tạo cho tư vấn viên:

   TT

   Khóa đào tạo

   Nội dung đào tạo

   Thời lượng đào tạo

   Số học viên tối thiểu/khóa

   Tổ chức đào tạo

   1

   Ngắn hạn

   Chuẩn hóa kỹ năng, quy trình, kiến thức tư vấn theo nhu cầu của tư vấn viên và phù hợp mục tiêu phát triển tư vấn viên của ngành, lĩnh vực.

   Từ 03 đến 05 ngày (có thể không liên tục). Trong đó, có thể bố trí tối đa 40% thời lượng để học viên thực hành (nếu cần).

   20

   Mục 7

   Phụ lục 3.2

   2

   Dài hạn

   Từ 06 đến 60 ngày (có thể không liên tục). Trong đó, có thể bố trí tối đa 40% thời lượng để học viên thực hành (nếu cần).

   Ngoài ra tại Điều 10 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT' onclick="vbclick('7D8BA', '371923');" target='_blank'>Điều 10 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT còn có quy định hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

   DNNVV được hỗ trợ tư vấn theo nội dung và mức hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn