Người 16 tuổi có được mở công ty không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/06/2022

Người 16 tuổi có được mở công ty không? Thành viên hợp danh của công ty này vẫn được làm thành viên hợp danh của công ty khác? Có được góp vốn vào công ty tài sản khác với cam kết trước đó hay không?

  • Người 16 tuổi có được mở công ty không?

   Dạ, cháu nhà em năm nay 16 tuổi, vì trong nhà chỉ có 2 chị gái, nên là con trai trong gia đình muốn gánh vác một phần trách nhiệm bằng việc đứng tên và mở công ty riêng để quản lý? Thì có được không?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

   Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

   - ...

   - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân.

   Như vậy, theo quy định trên thì với độ tuổi là 16 chưa thành niên nên không thể mở công ty bằng việc đứng tên hay quản lý được bạn nhé.

   Thành viên hợp danh của công ty này vẫn được làm thành viên hợp danh của công ty khác?

   Trong quy định pháp luật về doanh nghiệp thì có phải là thành viên hợp danh của công ty này thì vẫn được làm thành viên hợp danh của công ty khác hay không?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 180 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh như sau:

   Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   Như vậy, trong công ty hợp danh thì thành viên hợp danh của công ty này vẫn được làm thành viên hợp danh của công ty khác. Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc là phải được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   Có được góp vốn vào công ty tài sản khác với cam kết trước đó hay không?

   Xin hỏi, góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì có được góp vốn vào công ty tài sản khác với cam kết trước đó hay là không?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định vê góp vốn thành lập công ty như sau:

   Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

   Như vậy, theo quy định trên thì đối với việc góp vốn vẫn được khác loại tài sản nhưng phải có sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn