Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh có phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/12/2022

Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh có phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không? Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh không nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị phạt bao nhiêu tiền? Những trường hợp nào hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

Chào ban biên tập, tôi thành lập hộ kinh doanh và đã hoạt động hơn 10 năm nay. Thời gian gần đây việc kinh doanh của gia đình tôi đi xuống nên tôi có ý định chấp dứt hoạt động hộ kinh doanh. Ban biên tập cho tôi hỏi, khi hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh có phải bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không?

Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh có phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không?

   Tại Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('4526F', '384126');" target='_blank'>Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như sau:

   1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

   a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

   b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

   c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

   2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

   Như vậy, trường hợp hộ kinh doanh của bạn chấm dứt hoạt động kinh doanh thì bạn phải ửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kèm theo bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và các giấy tờ khác liên quan theo đúng quy định.

   (Nguồn từ Internet)

   Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh không nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị phạt bao nhiêu tiền?

   Tại Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('45960', '384126');" target='_blank'>Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm về chế độ thông tin báo cáo của hộ kinh doanh như sau:

   1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   a) Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

   b) Thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký;

   c) Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng không gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký;

   d) Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

   đ) Chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

   e) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhưng không gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính;

   g) Hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.

   Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

   2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

   b) Buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e và điểm g khoản 1 Điều này.

   Bên cạnh đó tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('45960', '384126');" target='_blank'>Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

   2. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 38; Điều 62 và Điều 63 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

   Theo đó, trường hợp hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh mà không chuyển địa điểm kinh doanh mà nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì có thể bị phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng, đồng thời buộc phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện theo đúng quy định.

   Những trường hợp nào hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

   Tại Khoản 1 Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('4526F', '384126');" target='_blank'>Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

   1. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

   a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

   b) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

   c) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

   d) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

   đ) Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

   e) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

   Trên đây là các trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn