Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 12/09/2023

Cho tôi hỏi hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp nào? Câu hỏi từ anh Trọng (Tây Ninh)

  • Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp nào?

   Căn cứ khoản 1 Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

   Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

   1. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

   a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

   b) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

   c) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

   d) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

   đ) Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

   e) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

   ...

   Như vậy, hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

   - Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

   - Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

   - Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

   - Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

   - Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

   - Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

   Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp nào? (Hình từ Internet)

   Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện nào?

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

   Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

   1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

   b) Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;

   c) Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

   d) Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

   ...

   Như vậy, hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

   - Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;

   - Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

   - Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

   Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh trong trường hợp nào?

   Căn cứ khoản 1 Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

   Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

   1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

   ...

   Như vậy, hộ kinh doanh được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

   Hộ kinh doanh muốn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

   Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn