Góp vốn vào công ty thì có phải là đồng sở hữu tài sản với công ty không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 19/11/2019

Mình góp vào công ty TNHH A 1 căn nhà 5 tỷ, chiếm 50% vốn điều lệ công ty này. Vậy mình là chủ sở hữu của 50% vốn điều lệ công ty hay mình đồng sở hữu căn nhà cùng với công ty A vậy ạ?

  • Góp vốn vào công ty thì có phải là đồng sở hữu tài sản với công ty không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   "Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập."

   Đồng thời, căn cứ Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   "Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

   1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

   a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

   => Như vậy, khi góp vốn vào công ty thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty.

   => Theo đó, thành viên công ty TNHH không còn được xem là chủ sở hữu của tài sản góp vốn nữa.

   Căn cứ Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   "Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh."

   => Như vậy, thành viên công ty sau khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn thì thành viên này sở hữu vốn điều lệ, không còn quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn (căn nhà) nêu trên nữa.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn