Doanh nhân APEC có thể sử dụng thẻ ABTC thay cho thị thực không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/08/2023

Cho tôi hỏi doanh nhân APEC có thể sử dụng thẻ ABTC thay cho thị thực không? Câu hỏi từ anh Tín (Hà Nội)

  • Có mấy dạng thẻ đi lại doanh nhân APEC?

   Căn cứ Điều 4 Quyết định 09/2023/QĐ-TTg quy định về các hình thức của thẻ đi lại doanh nhân APEC như sau:

   Hình thức thẻ ABTC

   1. Thẻ ABTC có hai dạng là thẻ cứng và thẻ điện tử. Thẻ ABTC cứng và thẻ ABTC điện tử có giá trị pháp lý như nhau.

   2. Thẻ ABTC cứng là một dạng thẻ có kích thước hình chữ nhật, được in trên chất liệu đặc biệt theo công nghệ chung của các nền kinh tế thành viên và đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

   3. Thẻ ABTC điện tử là một dạng thẻ được cấp trên giao diện điện tử thông qua ứng dụng ABTC trên thiết bị điện tử thông minh có kết nối mạng internet.

   4. Doanh nhân Việt Nam có quyền lựa chọn cấp thẻ ABTC cứng hoặc thẻ ABTC điện tử.

   Theo quy định nêu trên, thẻ đi lại doanh nhân APEC được thể hiện ở 02 dạng là thẻ ABTC cứng và thẻ ABTC điện tử. Trong đó:

   - Thẻ ABTC cứng là một dạng thẻ có kích thước hình chữ nhật, được in trên chất liệu đặc biệt theo công nghệ chung của các nền kinh tế thành viên và đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

   - Thẻ ABTC điện tử là một dạng thẻ được cấp trên giao diện điện tử thông qua ứng dụng ABTC trên thiết bị điện tử thông minh có kết nối mạng internet.

   Thẻ ABTC cứng và thẻ ABTC điện tử có giá trị pháp lý như nhau.

   Doanh nhân APEC có thể sử dụng thẻ ABTC thay cho thị thực không? (Hình từ Internet)

   Doanh nhân, cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc được xem xét cấp thẻ ABTC thì đáp ứng các điều kiện nào?

   Căn cứ Điều 8 Quyết định 09/2023/QĐ-TTg quy định điều kiện được xem xét cấp thẻ ABTC:

   Điều kiện được xem xét cấp thẻ ABTC

   1. Điều kiện đối với cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc:

   Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp thường niên và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.

   2. Điều kiện đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc:

   a) Doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật liên quan khác;

   b) Doanh nghiệp phải có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh trực tiếp với đối tác của các nền kinh tế thành viên APEC;

   c) Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ hoặc các mục đích kinh tế khác tại các nền kinh tế thành viên APEC.

   3. Điều kiện đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC:

   a) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự;

   b) Đang làm việc, giữ chức vụ thực tế tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC;

   c) Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

   Như vậy, doanh nhân, cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc được xem xét cấp thẻ ABTC thì đáp ứng các điều kiện sau:

   Đối với cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc

   - Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp thường niên và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.

   Đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc

   - Có thời gian hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên

   - Chấp hành đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật liên quan khác;

   - Có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh trực tiếp với đối tác của các nền kinh tế thành viên APEC;

   - Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ hoặc các mục đích kinh tế khác tại các nền kinh tế thành viên APEC.

   Đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC

   - Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự

   - Đang làm việc, giữ chức vụ thực tế tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC;

   - Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

   Doanh nhân APEC có thể sử dụng thẻ ABTC thay cho thị thực không?

   Căn cứ khoản 1 khoản 3 Điều 3 Quyết định 09/2023/QĐ-TTg quy định thẻ đi lại doanh nhân APEC:

   Giải thích từ ngữ

   Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

   1. Thẻ đi lại doanh nhân APEC, gọi tắt là thẻ ABTC, là một loại thẻ do cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên APEC cấp cho doanh nhân của mình sau khi nhận được sự đồng ý cho phép nhập cảnh từ các nền kinh tế thành viên khác.

   ...

   3. Doanh nhân nước ngoài là doanh nhân thuộc các nền kinh tế thành viên trong khối APEC đang được xem xét nhân sự hoặc có thẻ ABTC nhập cảnh Việt Nam.

   Theo đó, doanh nhân APEC có thẻ ABTC thì được miễn thị thực khi nhập cảnh vào các nước là thành viên của nền kinh tế APEC. Khi doanh nhân APEC nhập cảnh vào các nước không là thành viên thì vẫn cần có thị thực theo quy định.

   Doanh nhân Việt Nam có thẻ ABTC đi được những nước có danh sách dưới đây kèm them thời gian lưu trú tối đa đối với từng nước thành viên như sau:

   1. Úc (Australia - AUS): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   2. Chilê (Chile - CHL): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   3. New Zealand - NZL: thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   4. Trung Quốc (China - CHN): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 60 ngày

   5. Hồng Kông (Hong Kong - HKG): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 60 ngày

   6. Nhật Bản (Japan - JPN): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   7. Hàn Quốc (Korea - KOR): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   8. Đài Loan (Chinese Taipei - TWN): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   9. Thái Lan (Thailand - THA): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   10. Malaysia - MYS: thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 60 ngày

   11. Indonesia - IDN: thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 60 ngày

   12. Nga (Russia - RUS): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: từ 14 đến 90 ngày

   13. Singapore - SGP: thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 60 ngày

   14. Philippines - PHL: thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 59 ngày

   15. Brunây (Brunei Daussalam - BRN): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   16. Papua Niu Ghinê (Papua New Guinea - PNG): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 60 ngày

   17. Pêru (Peru - PER): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   18. Mêxicô (Mexico - MEX): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 90 ngày

   19. Việt Nam (VietNam - VNM): thời gian lưu trú bằng thẻ ABTC: 60 ngày

   20. Mỹ - USA: có thể bắt buộc phải có Visa có hiệu lực nếu như pháp luật Mỹ hiện hành có quy định.

   21. Canada: có thể bắt buộc phải có Visa có hiệu lực nếu như pháp luật Canada hiện hành có quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn