Doanh nghiệp nhà nước có bắt buộc thành lập ban kiểm soát không? Không thành lập ban kiểm soát bị phạt như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/08/2022

Doanh nghiệp nhà nước có bắt buộc thành lập ban kiểm soát không? Không thành lập ban kiểm soát bị phạt như thế nào? 

Chào anh chị Luật sư. Tôi thường xuyên đọc báo viết về các Doanh nghiệp nhà nước và tôi cũng có tìm hiểu nhưng không biết là doanh nghiệp nhà nước có bắt buộc thành lập ban kiểm soát không? Không thành lập ban kiểm soát bị phạt như thế nào? 

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Doanh nghiệp nhà nước có bắt buộc thành lập ban kiểm soát không?

   Tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định ban kiểm soát, Kiểm soát viên, như sau:

   1. Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

   2. Một cá nhân có thể đồng thời được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước.

   3. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;

   b) Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của công ty;

   c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty; thành viên Hội đồng thành viên của công ty; Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Kiểm soát viên khác của công ty;

   d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

   4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Theo đó, đối chiếu theo quy định nêu trên thì trong cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nhà nước bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

   2. Không thành lập ban kiểm soát bị phạt như thế nào?

   Căn cứ Điều 53 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm về Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

   1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức Ban kiểm soát không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định.

   2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   a) Không thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát;

   b) Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

   3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc tổ chức lại Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

   c) Buộc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát, Kiểm soát viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

   Theo Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền, theo đó:

   1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này được quy định như sau:

   a) Trong lĩnh vực đầu tư là 300.000.000 đồng;

   b) Trong lĩnh vực đấu thầu là 300.000.000 đồng;

   c) Trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100.000.000 đồng;

   d) Trong lĩnh vực quy hoạch là 500.000.000 đồng.

   2. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 38; Điều 62 và Điều 63 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

   Như vậy, khi không thành lập Ban kiểm soát thì cá nhân có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng, còn bị buộc thành lập Ban kiểm soát. Ngoài ra, khi tổ chức không thành lập Ban kiểm soát thì có thể bị phạt tiền từ 60.000.000 đến 100.000.000 đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn