Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vẫn được phát hành cổ phần

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/06/2022

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vẫn được phát hành cổ phần? Công ty có cổ phần có bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi không? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành cổ phần trong trường hợp nào? 

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vẫn được phát hành cổ phần

   Theo quy định pháp luật về doanh nhiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ được phát hành cổ phần trong trường hợp nào? Và đối với loại hình công ty này thì có tư cách pháp nhân kể từ ngày nào?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

   - ...

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

   Như vậy, theo quy định trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được phát hành cổ phần. Chỉ có 01 trường hợp duy nhất được phát hành cổ phần là để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

   Công ty có cổ phần có bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi không?

   Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty có cổ phần có bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi không? Mong sớm nhận hồi đáp.

   Trả lời: Tại Khoản 1, 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, có quy định

   Điều 114. Các loại cổ phần

   1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

   2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

   a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

   b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

   c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

   d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Còn cổ phần ưu đãi là không bắt buộc phải có. Công ty có quyền lựa chọn có hoặc không loại cổ phần này.

   Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành cổ phần trong trường hợp nào?

   Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành cổ phần trong trường hợp nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

   Trả lời: Tại Khoản 4 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì Công ty TNHH một thành viên được phát hành cổ phân khi thực hiện để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn