Công ty phải lập hóa đơn theo tiến độ thanh toán?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/04/2019

Công ty em là chủ đầu tư dự án xây dựng khu căn hộ chung cư giá rẻ cho người đi làm. Em muốn hỏi công ty em có ký hợp đồng bán căn hộ của dự án cho người mua theo tiến độ thực hiện của dự án, đồng nghĩa người mua cũng phải thanh toán theo tiến độ của dự án. Vậy công ty phải lập hóa đơn theo tiến độ thanh toán luôn hay công ty có thể lập hóa đơn khi bàn giao căn hộ cho bên mua ạ?

  • Theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP thì hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hóa đơn hiện nay bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác, và phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

   Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

   Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Trong đó, tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định:

   "Điều 16. Lập hóa đơn

   2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

   a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

   ...Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền..."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà để ban mà thực hiện thu tiền theo tiến độ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm doanh nghiệp đó thu tiền. Đồng nghĩa, trường hợp doanh nghiệp thu tiền theo tiến độ ghi trong hợp đồng thì doanh nghiệp có nghĩa vụ phải lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền của từng đợt.

   Trường hợp trong hợp đồng mua bán không có quy định về thu tiền theo tiến độ dự án hoặc tiến độ thu tiền thì doanh nghiệp lập hóa đơn tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu căn hộ của dự án.

   Do đó: Trường hợp công ty của bạn là chủ đầu tư dự án xây dựng khu căn hộ chung cư giá rẻ cho người đi làm và ký hợp đồng bán căn hộ của dự án cho người mua theo tiến độ thực hiện của dự án, đồng nghĩa người mua phải thanh toán theo tiến độ của dự án thì công ty phải lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền của từng đợt cho đến khi bên mua hoàn thành xong nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn