Công bố thông tin của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/06/2019

Xin chào, tôi đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc công bố thông tin của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Công bố thông tin của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 39/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 01/7/2019) thì công bố thông tin như sau:

   1. Quỹ phải công bố định kỳ những thông tin sau đây:

   - Thông tin cơ bản về Quỹ;

   - Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch hoạt động hằng năm;

   - Báo cáo và tóm tắt Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

   - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm;

   - Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức Quỹ.

   2. Quỹ phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính của Quỹ về các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

   - Tài khoản của Quỹ tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;

   - Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của Quỹ;

   - Thay đổi người quản lý, gồm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc;

   - Có quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với người quản lý Quỹ;

   - Có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý thuế về việc vi phạm pháp luật của Quỹ;

   - Có quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập, hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính.

   3. Người đại diện theo pháp luật của Quỹ hoặc người được ủy quyền thực hiện việc công bố thông tin và phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực và kịp thời của thông tin được công bố.

   Trên đây là quy định về công bố thông tin của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn