Có thể dùng bằng lái xe để đăng ký doanh nghiệp không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 04/06/2022

Có thể dùng bằng lái xe để đăng ký doanh nghiệp không? Văn bản ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có phải công chứng không? Chào ban biên tập, tôi đang chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp nhưng vừa rồi khi đi ra ngoài tôi làm mất giấy tờ chứng minh nhân dân, hộ chiếu thì có được dùng bằng lái xe để đăng ký doanh nghiệp không? Khi nhờ người khác thực hiện đăng ký doanh nghiệp thay thì giấy ủy quyền có phải ra văn phòng công chứng để công chứng không? Xin được giải đáp.

  • Có thể dùng bằng lái xe để đăng ký doanh nghiệp không?

   Căn cứ Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

   1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

   2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

   Như vậy, anh/chị không thể dùng bằng lái xe thay thế giấy tờ pháp lý để đăng ký doanh nghiệp được. Theo đó, anh/chị có thể làm lại các giấy tờ pháp lý đã mất theo quy định trên để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

   Văn bản ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có phải công chứng không?

   Theo Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

   Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

   1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

   2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

   3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

   4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

   Theo đó, ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần phải có văn bản ủy quyền và văn bản trên không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn