Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì cũng sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/03/2022

Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên không? Em có dự địch học Luật sư sau đó sẽ làm Quản tài viên. Em muốn biết nếu chẳng may bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có bị thu hồi luôn không? Có được cấp lại không?

  • Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên không?

   Căn cứ Điều 15 Luật Phá sản 2014' onclick="vbclick('3A431', '362041');" target='_blank'>Điều 15 Luật Phá sản 2014 có quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên như sau:

   1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

   a) Là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   b) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

   c) Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán viên;

   d) Bị thay đổi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này trong hai vụ việc phá sản trở lên.

   2. Chính phủ quy định chi tiết việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

   Như vậy, nếu bạn có chứng chỉ hành nghề luật sư của bạn bị thu hồi thì chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cũng sẽ bị thu hồi.

   Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị thu hồi có được cấp lại?

   Căn cứ Điều 5 Nghị định 22/2015/NĐ-CP có quy định về cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên như sau:

   1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nếu bị mất chứng chỉ hoặc chứng chỉ bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét, cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

   2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-03 ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

   3. Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí cấp lại theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cho người đề nghị.

   Như vậy, không có quy định về việc chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị thu hồi thì có thể được cấp lại. Cho nên nếu bạn bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì sẽ không được cấp lại.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn