Yêu cầu người trợ giúp pháp lý phải trả tiền có đúng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/07/2022

Yêu cầu người trợ giúp pháp lý phải trả tiền có đúng không? Người nhiễm chất độc màu da cam có được trợ giúp pháp lý?

Chào anh/chị, tôi là người bị nhiễm chất độc màu da cam, tôi có tranh chấp dân sự với hàng xóm, tôi có nhờ tới trợ giúp pháp lý để được giúp đỡ, tuy nhiên trung tâm trợ giúp pháp lý đòi tôi phải đóng tiền, như vậy có đúng không?

  • Yêu cầu người trợ giúp pháp lý phải trả tiền có đúng không?

   Căn cứ Điều 3 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có quy định về nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Tuân thủ pháp luật và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

   2. Kịp thời, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

   3. Bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

   4. Không thu tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý.

   Ngoài ra tai Khoản 1 Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 còn có quy định nghiêm cấm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi sau đây:

   a) Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý;

   b) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý;

   c) Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác;

   d) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại Luật này và quy định của pháp luật về tố tụng;

   đ) Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội;

   e) Xúi giục, kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.

   Như vậy, theo quy định như trên, việc trợ giúp pháp lý phải thực hiện trên nguyên tắc miễn phí, người và tổ chức trợ giúp pháp lý không được quyền yêu cầu bạn đóng tiền để được trợ giúp pháp lý.

   Người nhiễm chất độc màu da cam có được trợ giúp pháp lý?

   Căn cứ Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định người được trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Người có công với cách mạng.

   2. Người thuộc hộ nghèo.

   3. Trẻ em.

   4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

   6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

   7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

   b) Người nhiễm chất độc da cam;

   c) Người cao tuổi;

   d) Người khuyết tật;

   đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

   e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

   g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

   h) Người nhiễm HIV.

   Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

   Theo đó, nếu bạn là người nhiễm chất độc da cam và có khó khăn về tài chính thì thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn