Văn phòng công chứng chỉ còn một công chứng viên thì có bị chấm dứt hoạt động không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/02/2023

Văn phòng tôi hiện chỉ còn một công chứng viên duy nhất. Do công chứng viên kia qua đời do tai nạn tính tới nay là hơn 6 tháng. Vậy văn phòng của tôi có bị chấm dứt hoạt động hay không?

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Luật Công chứng 2014 quy định về trường hợp bị thu hồi quyết định cho phép thành lập như sau:

   - Văn phòng công chứng không thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 23 của Luật này;

   - Hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động mà Văn phòng công chứng chưa bắt đầu hoạt động;

   - Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ 03 tháng trở lên, trừ trường hợp toàn bộ các công chứng viên hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng;

   - Văn phòng công chứng chỉ còn một công chứng viên hợp danh và không bổ sung được thành viên hợp danh mới trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thiếu công chứng viên hợp danh;

   - Toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng bị miễn nhiệm chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết;

   - Văn phòng công chứng không bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   Như vậy, trong trường hợp trên của anh hiện đã quá thời gian bổ sung theo quy định mà vẫn chưa bổ sung được công chứng viên nên sẽ bị thu hồi quyết định cho phép thành lập.

   Mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Công chứng 2014 quy định về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng như sau:

   Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

   - Văn phòng công chứng tự chấm dứt hoạt động;

   - Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập theo quy định tại Điều 30 của Luật này;

   - Văn phòng công chứng bị hợp nhất, bị sáp nhập.

   Theo đó, vì bị thu hồi thu hồi quyết định cho phép thành lập nên Văn phòng công chứng sẽ bị chấm dứt hoạt động.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn