Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/10/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Thành Vinh, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc kiểm tra hoạt động của các văn phòng luật, tổ chức luật. Có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi. Cụ thể: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam được quy định như thế nào?

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam được quy định tại Điều 27 Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn quy định của Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành, cụ thể như sau:

   - Đoàn kiểm tra gồm có Trưởng đoàn và các thành viên. Trưởng Đoàn kiểm tra là đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Các thành viên Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư.

   - Trưởng Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   + Chỉ đạo thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định kiểm tra;

   + Gia hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết;

   + Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;

   + Lập biên bản kiểm tra; xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo đó;

   + Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tổ chức, hoạt động luật sư;

   + Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi hành chính, quyết định hành chính liên quan đến các thành viên của Đoàn kiểm tra.

   - Các thành viên trong Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra và có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến đối tượng kiểm tra.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn