Người tập sự hành nghề luật sư bị tạm đình chỉ tập sự lâu nhất bao nhiêu tháng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/10/2022

Người tập sự hành nghề luật sư bị tạm đình chỉ tập sự lâu nhất bao nhiêu tháng? Người tập sự sẽ được giải quyết khiếu nại quyết định của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư trong thời hạn bao lâu? Người tập sự hành nghề luật sư có thể khiếu nại quyết định của thành viên Ban Chấm thi thực hành kết quả tập sự hành nghề trong bao lâu?

Xin chào ban biên tập, em có thực tập hành nghề luật sư ở một công ty luật chung với một bạn, bạn đó do vi phạm nên bị kỷ luật hình thức tạm đình chỉ tập sự thì không biết thời gian tạm đình chỉ lâu nhất là bao nhiêu tháng? Nếu mà tập sự khiếu nại quyết định của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thì sẽ được giải quyết khiếu nại trong bao nhiêu ngày? Xin được giải đáp.

  • Người tập sự hành nghề luật sư bị tạm đình chỉ tập sự lâu nhất bao nhiêu tháng?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Người tập sự hành nghề luật sư bị tạm đình chỉ tập sự lâu nhất bao nhiêu tháng?

   Căn cứ Điều 33 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định xử lý kỷ luật đối với người tập sự, luật sư hướng dẫn, người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự như sau:

   1. Người tập sự vi phạm quy định của Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

   a) Khiển trách;

   b) Cảnh cáo;

   c) Tạm đình chỉ việc tập sự hành nghề luật sư từ 03 tháng đến 06 tháng;

   d) Xoá tên khỏi danh sách người tập sự của Đoàn Luật sư.

   Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự có thẩm quyền xem xét, quyết định kỷ luật đối với người tập sự vi phạm quy định của Thông tư này.

   2. Luật sư hướng dẫn vi phạm quy định của Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật theo quy định tại Điều 85 của Luật Luật sư và không được hướng dẫn tập sự cho đến khi hết thời hạn xóa kỷ luật luật sư theo quy định của Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật do Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành.

   3. Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự vi phạm quy định về việc nhận, hướng dẫn, giám sát người tập sự hành nghề luật sư quy định tại Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức kỷ luật theo quy định tại Điều 85 của Luật Luật sư và không được nhận người tập sự cho đến khi hết thời hạn xóa kỷ luật luật sư theo quy định của Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật do Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành.

   4. Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định cụ thể về hành vi vi phạm, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người tập sự, luật sư hướng dẫn, người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

   Như vậy, trường hợp bạn của bạn tập sự hành nghề luật sư bị xử lý kỷ luật hình thức tạm đình chỉ tập sự thì thời gian tạm đình chỉ là từ 03 đến 06 tháng theo quy định.

   2. Người tập sự sẽ được giải quyết khiếu nại quyết định của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư trong thời hạn bao lâu?

   Theo Điều 35 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư như sau:

   Người tập sự, luật sư hướng dẫn và cá nhân, tổ chức khác có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Thời hiệu khiếu nại được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại.

   Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam là quyết định cuối cùng.

   Theo đó, khi có khiếu nại quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thì Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

   3. Người tập sự hành nghề luật sư có thể khiếu nại quyết định của thành viên Ban Chấm thi thực hành kết quả tập sự hành nghề trong bao lâu?

   Tại Điều 36 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định khiếu nại về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư như sau:

   1. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Hội đồng kiểm tra, thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban giúp việc khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Thời hiệu khiếu nại được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại.

   Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

   2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của Hội đồng kiểm tra, người tập sự có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của thành viên Ban Chấm thi thực hành khi có căn cứ cho rằng hành vi đó làm ảnh hưởng đến kết quả môn kiểm tra thực hành của mình. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

   3. Trong trường hợp Hội đồng kiểm tra đã giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam là quyết định cuối cùng.

   Như vậy, người tập sự hành nghề luật sư có thể khiếu nại quyết định của thành viên Ban Chấm thi thực hành khi có căn cứ cho rằng hành vi đó làm ảnh hưởng đến kết quả môn kiểm tra thực hành của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của Hội đồng kiểm tra.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn