Người tập sự có mâu thuẫn với luật sư hướng dẫn thì có được đổi nơi tập sự không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 12/11/2022

Người tập sự có mâu thuẫn với luật sư hướng dẫn thì có được đổi nơi tập sự không? Người tập sự hành nghề luật sư có được nhận lương trong quá trình tập sự không? Người tập sự hành nghề luật sư có những nghĩa vụ nào?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề cần được giải đáp. Em đang tập sự hành nghề luật sư tại Văn phòng luật G. Luật sư hướng dẫn của em và em đã xảy ra một chút mâu thuẫn, em thắc mắc là em có thể thay đổi nơi tập sự của em sang một văn phòng luật khác không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, em cảm ơn.

  • 1. Người tập sự có mâu thuẫn với luật sư hướng dẫn thì có được đổi nơi tập sự không?

   Tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định luật sư hướng dẫn tập sự như sau:

   4. Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Luật sư hoặc không còn luật sư khác đủ điều kiện hướng dẫn thì người tập sự có thể đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư khác để tập sự. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người tập sự, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm phân công một luật sư thành viên khác của Đoàn Luật sư là người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư tiếp nhận người đó vào tập sự. Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư được phân công mà từ chối tiếp nhận tập sự khi không có lý do chính đáng thì bị xem xét, xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Thông tư này.

   Trong trường hợp người tập sự tự thỏa thuận với một tổ chức hành nghề luật sư khác để tiếp tục tập sự thì việc nhận tập sự thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.

   Ngoài ra theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư như sau:

   1. Người tập sự hành nghề luật sư thay đổi nơi tập sự khi thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 8 của Thông tư này hoặc thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

   Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định người tập sự có các quyền sau đây:

   đ) Đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn và nơi tập sự trong các trường hợp quy định tại Thông tư này;

   Như vậy, người tập sự hành nghề luật sư chỉ có thể thay đổi nơi tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; không còn luật sư khác đủ điều kiện hướng dẫn; thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc san tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

   Trường hợp của bạn là bạn có mâu thuẫn với luật sư hướng dẫn thì bạn không thể thay đổi nơi tập sự, bạn có thể đề nghị Văn phòng luật G thay đổi luật sư hướng dẫn cho bạn.

   2. Người tập sự hành nghề luật sư có được nhận lương trong quá trình tập sự không?

   Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định người tập sự có các quyền sau đây:

   a) Thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

   b) Được hướng dẫn về các nội dung tập sự, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tập sự;

   c) Giúp luật sư hướng dẫn thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Luật sư;

   d) Được tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự;

   đ) Đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn và nơi tập sự trong các trường hợp quy định tại Thông tư này;

   e) Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;

   g) Các quyền khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

   Theo Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 quy định hợp đồng lao động như sau:

   1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

   Do đó, người tập sự hành nghề luật sư có thể thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và khi ký kết hợp đồng lao động thì có sự thỏa thuận về tiền lương.

   Theo đó, người tập sự hành nghề luật sư vẫn có thể được nhận lương trong thời gian tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư mà mình đang theo.

   3. Người tập sự hành nghề luật sư có những nghĩa vụ nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định người tập sự có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư;

   b) Tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, nội quy Đoàn Luật sư, nội quy của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

   c) Thực hiện các công việc theo sự phân công của luật sư hướng dẫn;

   d) Chịu trách nhiệm trước luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự về chất lượng công việc mà mình đảm nhận;

   đ) Đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong 01 tuần;

   e) Lập Sổ nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự;

   g) Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là những nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư phải thực hiện trong quá trình tập sự.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn