Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM có trách nhiệm gì khi triển khai các khóa bồi dưỡng nghề công chứng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/08/2021

Theo quy định pháp luật về công chứng thì Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM có trách nhiệm gì khi triển khai các khóa bồi dưỡng nghề công chứng?

  • Căn cứ Điều 11 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định trách nhiệm Học viên Tư pháp như sau:

   1. Chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình bồi dưỡng nghề công chứng.

   2. Tổ chức khóa bồi dưỡng nghề công chứng phù hợp với chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

   3. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng cho người đạt yêu cầu.

   Trên đây là trách nhiệm của Học viện Tư pháp (cách riêng ở cơ sở TP.HCM) khi triển khai các khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn