Đã hành nghề 05 năm thì Luật sư có đương nhiên được bổ nhiệm làm công chứng viên không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/11/2022

Đã hành nghề 05 năm thì Luật sư có đương nhiên được bổ nhiệm làm công chứng viên không? Yêu cầu văn phòng công chứng cấp bản sao văn bản công chứng thì có phải nộp phí? Luật sư có được miễn đào tạo nghề công chứng không?

  • Đã hành nghề 05 năm thì Luật sư có đương nhiên được bổ nhiệm làm công chứng viên không?

   Em là sinh viên sắp tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, em nghe các anh chị khóa trước có nói nếu học xong luật sư và hành nghề đủ 05 năm là có thể được bổ nhiệm làm công chứng viên, có đúng như vậy không ạ?

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 10 Luật Công chứng 2014 có quy định về các trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng cụ thể như sau:

   1. Những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng:

   a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

   b) Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

   c) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

   d) Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

   2. Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

   Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

   3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết về khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều này.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì đối với trường hợp này, Luật sư đã hành nghề 05 năm muốn được bổ nhiệm làm công chứng viên cần phải hoàn thành khóa bội dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng thì mới được bổ nhiệm làm công chứng viên, thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh/chị thắc mắc.

   Yêu cầu văn phòng công chứng cấp bản sao văn bản công chứng thì có phải nộp phí?

   Liên quan đến việc cấp bản sao văn bản công chứng. Ban biên tập cho tôi hỏi khi yêu cầu văn phòng công chứng cấp bản sao văn bản công chứng thì có phải nộp phí?

   Trả lời:

   Tại Khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng 2014 có quy định:

   1. Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng.

   Người yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng phải nộp phí công chứng.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì người yêu cầu công chứng yêu cần cấp bản sao văn bản đã công chứng trước đó thì phải nội phí công chứng theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   Luật sư có được miễn đào tạo nghề công chứng không?

   Cho em hỏi, Luật sư đã hành nghề, giờ muốn làm công chứng viên thì có được miễn đào tạo nghề công chứng không? Mong nhận được giải đáp.

   Trả lời:

   Khoản 1 Điều 10 Luật Công chứng 2014 quy định những người sau đây được miễn đào tạo nghề công chứng, bao gồm:

   - Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

   - Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

   - Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

   - Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

   Như vậy, Luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên mới được miễn đào tạo nghề công chứng.

   Ngoài ra, khi được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng là 03 tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn