Công chứng viên đang mang thai có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/11/2022

Công chứng viên đang mang thai có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm không? Có phải thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ của công chứng viên là 5 ngày? Công chứng viên có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Vợ tôi là công chứng viên nhưng đang mang thai, tôi nghe nói là công chứng viên phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm. Cho tôi hỏi là vợ tôi có phải tham gia bồi dưỡng khi đang mang thai không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • Công chứng viên đang mang thai có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Công chứng viên đang mang thai có tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm không?

   Tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định những trường hợp sau đây được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm:

   a) Công chứng viên nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;

   b) Công chứng viên phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh đối với những bệnh thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 03 tháng trở lên, có giấy chứng nhận của cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên.

   Công chứng viên có trách nhiệm nộp giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hành nghề chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm để lập danh sách công chứng viên được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm đó.

   Như vậy, theo quy định trên công chứng viên nữ đang mang thai thì được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm. Vợ của bạn là công chứng viên và đang mang thai thì bồi dưỡng nghiệp vụ năm nay vợ của bạn sẽ được miễn tham gia.

   2. Có phải thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ của công chứng viên là 5 ngày?

   Theo Điều 14 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

   1. Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm (16 giờ/năm).

   2. Công chứng viên thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm đó:

   a) Có bài nghiên cứu pháp luật công chứng và pháp luật có liên quan đến công chứng đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết hoặc tham gia viết sách, giáo trình về công chứng đã được xuất bản;

   b) Tham gia giảng dạy về công chứng tại Học viện Tư pháp; giảng bài tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư này thực hiện;

   c) Tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công chứng ở nước ngoài;

   d) Là báo cáo viên trong các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm về các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này do Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức. Trường hợp công chứng viên không phải là báo cáo viên mà tham dự các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm quy định tại điểm d khoản này thì 01 ngày tham dự được tính là 08 giờ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, từ 02 ngày trở lên được tính là hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ. Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp cấp văn bản chứng nhận cho công chứng viên, trong đó nêu rõ số ngày tham dự.

   ...

   Do đó, theo quy định trên thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ của công chứng viên tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm (16 giờ/năm). Theo đó thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ của công chứng viên có thể là 05 ngày miễn đảm bảo thời gian bồi dưỡng là 16 giờ/năm.

   3. Công chứng viên có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

   Căn cứ Điều 17 Luật Công chứng 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của công chứng viên như sau:

   1. Công chứng viên có các quyền sau đây:

   a) Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề công chứng;

   b) Tham gia thành lập Văn phòng công chứng hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng cho tổ chức hành nghề công chứng;

   c) Được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này;

   d) Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng;

   đ) Được từ chối công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội;

   e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   2. Công chứng viên có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng;

   b) Hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng;

   c) Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng;

   d) Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; trường hợp từ chối yêu cầu công chứng thì phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu công chứng;

   đ) Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

   e) Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm;

   g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng công chứng mà mình là công chứng viên hợp danh;

   h) Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên;

   i) Chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của tổ chức hành nghề công chứng mà mình làm công chứng viên và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mà mình là thành viên;

   k) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là những quy định về quyền và nghĩa vụ của công chứng viên của luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn