Công chứng viên có được kiêm nhiệm công việc khác hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 28/11/2022

Công chứng viên có được kiêm nhiệm công việc khác hay không? Một công chứng viên có được hành nghề tại 2 tổ chức hành nghề công chứng? Bằng cử nhân tại chức có được tham gia khóa đào tạo công chứng viên không?

  • Công chứng viên có được kiêm nhiệm công việc khác hay không?

   Tôi thấy hiện nay có rất nhiều công chứng viên làm các công việc khác ngoài việc công chứng. Cho tôi hỏi công chứng viên có được kiêm nhiệm những công việc khác không?

   Trả lời:

   Căn cứ Điểm k Khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng 2014 quy định: Nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây: ... Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác. ...

   Theo Điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật Công chứng 2014 quy định: Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: ... Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác.

   Như vậy, quy định trên nghiêm cấm công chứng viên kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác, nếu vi phạm sẽ bị miễn nhiệm công chứng viên. Theo thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi không xác định được là những công chứng viên này làm những công việc thường xuyên hay không thường xuyên nên không thể hỗ trọ bạn một cách chính xác nhất được. Bạn có thể căn cứ vào quy định trên và tình hình thực tế công việc của công chứng viên để xác định những công chứng viên này có vi phạm quy định hay không.

   Một công chứng viên có được hành nghề tại 2 tổ chức hành nghề công chứng?

   Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một công chứng viên có được hành nghề tại 2 tổ chức hành nghề công chứng không?

   Trả lời:

   Tài Điều 7 Luật Công chứng năm 2014 có quy định:

   1. Nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây. Trong đó có:

   ....
   Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

   Như vậy, theo quy định trên thì một công chứng viên chỉ được hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Và công chứng viên phải chịu trách nhiệm với công việc của mình tại tổ chức hành nghề công chứng đó.

   Bằng cử nhân tại chức có được tham gia khóa đào tạo công chứng viên không?

   Tôi có bằng đại học về sự phạm về tin học, được phân công làm văn thư lưu trữ tại Phòng công chứng B. Trong lúc đi làm tôi có đi học tại chức và tôi có bằng cử nhân tại chức về chuyên ngành luật vào tháng 8/2019. Vậy tôi có được học lớp đào tạo công chứng viên không?

   Trả lời:

   Theo Khoản 23 Điều 1 Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 quy định như sau:

   Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương ứng.

   Tức là, người học tại chức, liên thông, đào tạo từ xa hay người học chính quy tại trường Đại học khi ra trường thì sẽ được cấp văn bằng ở trình độ đào tạo tương đương.

   Như vậy, bằng cử nhân chuyên ngành Luật của bạn học theo hệ đào tạo tại chức có giá trị như bằng cử nhân chính quy.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 9 Luật Công chứng 2014 quy định điều kiện người tham gia khóa đào tạo công chứng viên là: Có bằng cử nhân luật.

   Vì vậy, bạn có thể tham gia dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng với bằng cử nhân chuyên ngành Luật với hệ đào tạo tại chức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn