Công chức bị buộc thôi việc sau bao nhiêu năm thì có thể hành nghề luật sư?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 31/08/2023

Xin hỏi: Công chức bị buộc thôi việc qua thời hạn bao nhiêu năm thì có thể hành nghề luật sư?- Câu hỏi của anh Lục (Tp.HCM).

  • Công chức có được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư không?

   Tại điểm a khoản 4 Điều 17 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 có quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, như sau:

   Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

   ...

   4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   a) Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

   b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   c) Không thường trú tại Việt Nam;

   ...

   g) Những người quy định tại điểm b khoản này bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

   Tại khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 có quy định về thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, như sau:

   Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

   1. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   a) Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

   b) Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   c) Không còn thường trú tại Việt Nam;

   d) Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

   đ) Không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn ba năm, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư;

   ...

   Như vậy, người đang là công chức sẽ không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Và chứng chỉ hành nghề luật sư sẽ bị thu hồi trong trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm làm công chức.

   Công chức bị buộc thôi việc sau bao nhiêu năm thì có thể hành nghề luật sư? (Hình từ Internet)

   Công chức bị buộc thôi việc sau bao nhiêu năm thì có thể hành nghề luật sư?

   Tại điểm g khoản 4 Điều 17 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 có quy định về cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư như sau:

   Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

   ...

   4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   a) Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

   b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   c) Không thường trú tại Việt Nam;

   d) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;

   đ) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

   e) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   g) Những người quy định tại điểm b khoản này bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

   Như vậy, nếu công chức bị buộc thôi việc sau thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực thì có thể được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

   Hồ sơ đề nghị Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư bao gồm những gì?

   Tại khoản 1 Điều 17 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định như sau:

   Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

   1. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

   Hồ sơ gồm có:

   a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

   b) Phiếu lý lịch tư pháp;

   c) Giấy chứng nhận sức khỏe;

   d) Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

   đ) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

   Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật này.

   ...

   Như vậy, hồ sơ đề nghị Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư bao gồm các giấy tờ sau:

   - Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

   - Phiếu lý lịch tư pháp;

   - Giấy chứng nhận sức khỏe;

   - Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

   - Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn