Có thể tìm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương ở đâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/06/2022

Có thể tìm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương ở đâu? Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có chi nhánh không? Chào ban biên tập, hàng xóm nhà em đang bị vướng vào vụ tranh chấp nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo, em muốn giúp đỡ một phần cho họ, em nghe nói có những tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thì không biết có thể tìm những tổ chức đó ở đâu? Xin được trợ giúp em với ạ.

  • Có thể tìm tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương ở đâu?

   Căn cứ Điều 10 ổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý như sau:

   1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

   2. Sở Tư pháp công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

   Như vậy, bạn có thể tìm danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp hoặc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

   Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có chi nhánh không?

   Theo Điều 11 rung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước như sau:

   1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng.

   2. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh.

   Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh. Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

   3. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

   Theo đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn