Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/08/2022

Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên không? Có được chuyển sang làm công chứng viên đối với Luật sư bị thu hồi thẻ Luật sư không? Tại một thời điểm công chứng viên được hướng dẫn tối đa bao nhiêu người tập sự?

  • Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên không?

   Tôi đang làm hồ sơ đăng kí hành nghề công chứng trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên trong quá trình làm hồ sơ tôi được yêu cầu phải tham gia Hội công chứng viên trước khi tiến hành đăng ký hành nghề. Ban biên tập cho tôi hỏi: Công chứng viên có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

   Trả lời:

   Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Công chứng 2014 quy định: Hội công chứng viên là tổ chức tự quản được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh để đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên; ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tham gia cùng cơ quan nhà nước trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng; tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động công chứng theo quy định của Chính phủ.

   Theo Khoản 3 Điều 23 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định:

   - Hội viên của Hội công chứng viên là các công chứng viên hành nghề trên địa bàn. Các công chứng viên phải tham gia Hội công chứng viên trước khi đăng ký hành nghề công chứng ở những nơi đã có Hội công chứng viên.

   - Quyền và nghĩa vụ của hội viên Hội công chứng viên do Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên quy định.

   Như vậy, trước khi đăng ký hành nghề công chứng thì công chứng viên phải tham gia Hội công chứng viên. Việc tham gia Hội công chứng viên nhằm giúp công chứng viên được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

   Có được chuyển sang làm công chứng viên đối với Luật sư bị thu hồi thẻ Luật sư không?

   Cho tôi hỏi, luật sư bị thu hồi thẻ luật sư do bị kỷ luật với hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư có được sang làm công chứng viên không? Mong được giải đáp cụ thể.

   Trả lời:

   Theo Điều 13 Luật Công chứng 2014 quy định các trường hợp không được bổ nhiệm làm công chứng viên như sau:

   - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý mà chưa được xóa án tích hoặc về tội phạm do cố ý.

   - Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   - Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   - Cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức trong đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân hoặc đưa ra khỏi ngành.

   - Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, người bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư mà chưa hếthời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư có hiệu lực hoặc kể từ ngày chấp hành xong quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.

   Như vậy, đối với người bị thu hồi thẻ luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư trong vòng 3 năm kể từ ngày quyết định thu hồi thẻ luật sự có hiệu lực thì không được bổ nhiệm.

   Còn nếu sau thời gian 3 năm kể từ ngày quyết định thu hồi thẻ luật sư có hiệu lực sẽ được chuyển sang làm công chứng viên nếu có đủ điều kiện.

   Tại một thời điểm công chứng viên được hướng dẫn tối đa bao nhiêu người tập sự?

   Theo quy định hiện hành thì một công chứng viên được hướng dẫn tối đa bao nhiêu người tập sự hành nghề công chứng viên tại cùng một thời điểm?

   Trả lời:

   Tại Điều 11 Luật Công chứng 2014, có quy định:

   - Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.

   Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

   Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.

   - Tổ chức hành nghề công chứng phân công công chứng viên hướng dẫn người tập sự.

   Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành nghề công chứng. Công chứng viên bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề công chứng thì sau 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Tại cùng một thời điểm, một công chứng viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự.

   Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải hướng dẫn và chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự thực hiện quy định tại khoản 4 Điều này.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì tại cùng một thời điểm một công chứng viên chỉ được hướng dẫn tối đa hai người tập sự hành nghề công chứng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn