Có được trợ giúp pháp lý cho hai người có quyền lợi đối lập nhau trong một vụ việc?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/03/2022

Có được trợ giúp pháp lý cho hai người có quyền lợi đối lập nhau trong một vụ việc? Tôi và một người khác có tranh chấp, tôi có tới nhờ trợ giúp viên pháp lý giúp đỡ, tôi phát hiện người có tranh chấp với tôi cũng tới nhờ trợ giúp viên pháp lý này? Như vậy có được không?

  • Có được trợ giúp pháp lý cho hai người có quyền lợi đối lập nhau trong một vụ việc?
   (ảnh minh họa)
  • Có được trợ giúp pháp lý cho hai người có quyền lợi đối lập nhau trong một vụ việc?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là các bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác đối với vụ việc tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng trong lĩnh vực dân sự;

   b) Có căn cứ cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý;

   c) Có lý do cho thấy không thể thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

   Như vậy, trong trường hợp của bạn, trợ giúp viên pháp lý không được trợ giúp pháp lý cho cả hai trừ trường hợp bạn và người có tranh chấp với bạn có thỏa thuận khác.

   Trợ giúp viên pháp lý không từ chối tham gia trợ giúp pháp lý cho hai người có quyền lợi đối lập nhau bị phạt như thế nào?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 52 Nghị định 82/2020/NĐ-CP cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   a) Cho người khác sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

   b) Sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý của người khác;

   c) Không nộp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý trong trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

   d) Không từ chối hoặc tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý trong trường hợp phải từ chối theo quy định;

   đ) Không lập hồ sơ, bàn giao hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định.

   Theo đó, trong trường hợp không có thỏa thuận khác, nếu trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho cả bạn và người có tranh chấp với bạn có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn