Các học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/11/2021

Theo quy định pháp luật hiện hành thì các học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế quy định như thế nào?

  • Căn cứ Tiểu mục 9.1 Mục 9 Chương trình khung đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế (Kèm theo Quyết định 1711/QĐ-BTP năm 2021) quy định về các học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế như sau:

   a) Các học phần bắt buộc: 31 tín chỉ

   Học phần Nghề luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư: 3 tín chỉ

   Học phần Kỹ năng cơ bản của luật sư: 7 tín chỉ

   Học phần Kỹ năng tư vấn pháp luật về thương mại quốc tế và giao dịch kinh doanh quốc tế: 5 tín chỉ

   Học phần Kỹ năng tư vấn pháp luật về đầu tư có yếu tố nước ngoài và đầu tư quốc tế: 5 tín chỉ

   - Học phần Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài và tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế: 7 tín chỉ

   - Thực tập: 4 tín chỉ

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn