Bồi dưỡng nghề công chứng bao gồm những nội dung gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/09/2020

Em muốn biết về trường hợp khi học bồi dưỡng nghề công chứng tại Học viện Tư pháp thì những nội dung về lớp học bồi dưỡng đó gồm những gì? Cụ thể như thế nào?

  • Căn cứ Điều 10 Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định về nội dung bồi dưỡng nghề công chứng bao gồm:

   1. Kỹ năng hành nghề công chứng, bao gồm việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng, xác định nhân thân, xác định năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng và kỹ năng nghiệp vụ khác thuộc thẩm quyền của công chứng viên.

   2. Kiến thức pháp luật liên quan đến hành nghề công chứng, bao gồm các quy định pháp luật về công chứng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   3. Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

   4. Kỹ năng quản lý tổ chức và hoạt động Văn phòng công chứng.

   Trên đây là những nội dung khi bồi dưỡng nghề công chứng tại cơ sở Học viện Tư pháp đào tạo.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn