01 năm Học viện Tư pháp bồi dưỡng nghề công chứng mấy lần?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/09/2020

Tôi muốn biết tại cơ sở Học viện Tư pháp khi bồi dưỡng nghề công chứng thì thời gian một năm học đào tạo bao nhiêu lần một năm?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định như sau:

   1. Chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình bồi dưỡng nghề công chứng.

   2. Tổ chức ít nhất 01 (một) khoá bồi dưỡng mỗi năm.

   Như vậy, trong một năm Học viện Tư pháp bồi dưỡng nghề công chứng ít nhất là 01 lần theo quy định của pháp luật nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn